مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شیراز

ثبت نام کلیه پروانه های گلخانه ، دام و کلینیک های گیاهپزشکی


در راستاي اجراي ضوابط فني-اجرايي توسعه دولت الكترونيك و راهبرد فناوري اطلاعات وزارت جهادكشاورزي، سامانه پنجره واحد خدمات كشاورزي كه دربرگيرنده انواع مجوزها و پروانه هاي كسب وكارهاي حوزه كشاورزي و خدمات حمايتي و تشويقي دستگاه به فعالان اين حوزه مي باشد از سال 1395 راه اندازي و به بهره برداري رسيد و همچنان در حال تكميل شدن و افزوده شدن خدمات الكترونيكي جديد در آن مي باشد.

از این رو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس جهت سهولت و تسریع دریافت پروانه های موافقت اصولی ، تاسیس ، بهره برداری و همچنین تمدید آنها در حوزه های گلخانه ، دامداری، شیلات ، کلینیک های گیاهپزشکی و سم فروشی ها اقدام به واگذاری کلیه امور مربوط به ثبت نام ، پیگیری و مشاوره آنها به مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 251 شیراز نموده است

جهت مشاهده فایل راهنمایی ثبت نام اینجا را کلیک کنید 

جهت پیگیری مراحل انجام امور مربوط به ثبت نام خود در سامانه پنجره  اینجا کلیک کنید.

جهت دسترسی به سامانه سانکا ( سیستم یکپارچه خدمات الکترونیک )جهت انجام امور ثبت نام، عضویت، رتبه بندی ، ارجاع کار و پیگیری آنها اینجا کلیک کنید.

مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 251 شیراز                                                                                                

مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی شیراز

مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی 251 شیراز , سامانه پنجره , نظام مهندسی فارس , پروانه دامی , پروانه گلخانه ,پروانه کلینیک سم , پروانه مغازه سم فروشی ,موافقت اصولی ,تاسیس ,بهره برداری ,فروشگاه افت کش نباتی ,گیاهپزشکی