دپارتمان تحقیق و توسعه

برنامه ریزی، هماهنگی اجرا و کنترل فعالیت های تحقیقاتی


        امروزه گسترش بازارهای رقابتی در جهان تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشورهای در حال رشد گذاشته است که لزوم ارائه محصولات و خدمات برتر از سوی شرکتها در این کشورها نیز ضرورت ایجاد واحدهای R&D را اهمیت بخشیده است. از این رو هلدینگ تکنولوژی  کشاورزی و بازرگانی فارس(Fachco) با ایجاد بستری مناسب برای تبیین و برنامه ریزی، هماهنگی در اجرا، استفاده از فن آوری و تکنولوژی روز دنیا، ارائه تجربیات و تحقیقات در جهت ارائه راهکار علمی و فنی مناسب برای افزایش راندمان و بهبود کیفیت روز افزون محصولات و خدمات خود، دپارتمان تحقیق و توسعه را راه اندازی کرده است.        

دپارتمان تحقیق و توسعه تلاش دارد با در نظر گرفتن نیاز حال و آینده صنعت آب در ایران، نسبت به همسویی کارفرمایان برای استفاده بهتر از منابع موجود اقدام کرده تا بدین طریق زمینه افزایش بهره وری و راندمان را ایجاد و همچنین زمینه کاهش تاثیرات زیست محیطی و هزینه های گزاف را فراهم آورد.        

یکی از اهداف مهم این دپارتمان بررسی مقالات و تکنولوژی روز دنیا با موضوعات مرتبط فعالیت هلدینگ و بومی سازی آن برای استفاده کارفرمایان می باشد. انتظار می رود این امر باعث افزایش بهره وری در منابع و افزایش راندمان تولید و ارتقاء جایگاه هلدینگ شود. جهت استفاده از مقالات ترجمه شده و تجربیات هلدینگ به بخش های دیگر وب سایت مراجعه فرمائید.

دپارتمان تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه ,خدمات , R&D ,تحقیق , توسعه , اقتصاد ,هماهنگی