آرشیو اخبار مرداد 98


ضرورت افزایش مصرف کودهای کشاورزی برای تقویت خاک متن خبر
 ۱۲۷ رقم جدید زراعی و باغی در شش سال اخیر معرفی شده است  متن خبر
 کشاورزی متکی به بخش خصوصی است/ واحدهای خرد کشاورزی باید تجمیع شود  متن خبر
 عملیات اجرایی احداث گلخانه ۲۵ هکتاری سبزی و صیفی در شهرستان هریس آغاز شد  متن خبر
 ارائه راهکارهای ارتقای کمی و کیفی تولید بچه ماهیان خاویاری متن خبر

آرشیو اخبار مرداد 98