آرشیو اخبار ادیبهشت 98


افزایش ۳۳ درصدی خرید تضمینی گندم متن خبر
 ضرورت فعال کردن نظام پیشنهادات و بهره گیری از نظرات ارباب رجوع برای بهبود امور  متن خبر
 برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه ۵۸۰۰ هکتاری کشت های گلخانه ای در سال98  متن خبر
 مبارزه با آفت ملخ صحرایی در سطح ۱۳۴ هزار هکتار از اراضی انجام شد  متن خبر
نقش توسعه کشت و صنایع فرآوری پنبه در رونق تولید و اشتغال کشور  متن خبر

آرشیو اخبار ادیبهشت 98