آموزش واحد پرورش قارچ

شما در این قسمت می توانید به جزوات آموزشی و نمونه سوالات جهت آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی دسترسی داشته باشید


 جزوات آموزشی
 نمونه سوالات آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 پرورش قارچ های خوراکی
آزمون مسئولین فنی واحد تولید قارچ مرداد 1396             پاسخنامه

پرورش قارچ دکمه ای

part1     part2      part3

 آزمون مسئولین فنی واحد تولید قارچ اسفند 1396

آموزش واحد پرورش قارچ