آموزش واحد گیاهپزشکی

شما در این قسمت می توانید به جزوات آموزشی و نمونه سوالات جهت آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی دسترسی داشته باشید


  جزوات آموزشی
نمونه سوالات آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی
   نمونه سوالات آزمون مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی مرداد 1396            پاسخنامه
  نمونه سوالات آزمون مسئولین فنی واحد های گیاهپزشکی اسفند 1396

آموزش واحد گیاهپزشکی