آموزش واحد علوم دامی

شما در این قسمت می توانید به جزوات آموزشی و نمونه سوالات جهت آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی دسترسی داشته باشید


 جزوات آموزشی نمونه سوالات آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی
   آزمون ادواری رشته علوم دامی دوره ششم
  آزمون ادواری رشته علوم دامی دوره هفتم                  پاسخنامه
   آزمون ادواری رشته علوم دامی دوره هشتم

آموزش واحد علوم دامی