تجهیزات تصفیه آب

با توجه به كوچك بودن روزنه خروجي آب در روشهاي آبياري تحت فشار مخصوصاً روش هاي آبياري موضعي و به منظور جدا كردن مواد معلق موجود در آب آبياري ، از تجهيزات تصفيه استفاده می شود


تجهيزات تصفيه شامل ؛ حوضچه هاي رسوب گير ، هيدروسيكلون، صافي توري و صافي ديسكي استفاده مي شود. نوع و تعداد تجهيزات تصفيه متناسب مين Ĥ با كيفيت آب و مشخصات فني وسيله خروج آب، انتخاب ميشوند. تجهيزات تصفيه آب بعد از تاسيسات آب، در مسير شبكه احداث ميشوند. تجهيزات تصفيه آب ميتواند شامل موارد زير باشد:
•    حوضچه رسوبگير: احداث حوضچه رسوب گير براي جداسازي ذرات بزرگتر از 40 ميكرون مبتني بر قانون استوكس طراحي و ساخته ميشود.
•    هيدروسيكلون:  محفظه مخروطي شكلي است كه براساس نيروي گريز از مركز ، ذرات جامد را از آب جدا مي كند. هيدروسيكلون براي جداسازي ذرات جامد بزرگتر از 75 ميكرون كارايي دارد.  در صورت استفاده از حوضچه رسوب گير نيازي به هيدروسيكلون نميباشد.
•    صافي شني: محفظه استوانه اي شكلي است مملو از لايه هاي شن دانه بندي شده كه هنگام عبور آب از آن، ذرات و مواد معلق در آب گرفته شده و آب تميز وارد شبكه آبياري ميشود.
•    صافي توري: محفظه استوانه اي شكلي است كه با عبور آب از دو سري توري نصب شده در داخل آن ، ذرات جامد از آب جدا ميشوند.
•    صافي ديسكي: محفظه استوانه اي شكلي است كه با عبور آب از جدار خارجي مجموعه ديسك هاي نصب شده در داخل آن ، ذرات جامد از آب جدا ميشوند.
•    تانک کود: قابلیت تزریق کودهای محلول به سیستم آبیاری ، قابلیت تنظیم میزان و زمان تزریق با مانور شیرآلات تعبیه شده، دارای پوشش اپوکسی از داخل و مقاوم به زنگ زدگی

نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:

آدرس ایمیل :    

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

اولين نفري باشيد كه نظر ميدهيد!