شبکه خطوط لوله

به مجموعه خطوط لوله اي كه انتقال آب از منبع و توزيع آن در گستره شبكه آبياري تحت فشار را به عهده دارد، شبكه خطوط لوله اطلاق مي شود.  مجموعه خطوط لوله شامل : لوله اصلي، لوله هاي  فرعي، مانيفولد در روشهاي موضعي و لترال ميباشد.
•    لوله لترال: آخرين انشعاب خطوط لوله در شبكه آبياري تحت فشار است و وسا يل خروجي يعني آبپاش ها يا گسيلنده ها بر روي آن نصب ميشود. در روشهاي آبياري باراني به لوله لترال، بال آبياري نيز گفته ميشود
•    لوله مانيفولد : به عنوان رابط لوله هاي لترال موجود در يك واحد آبياري با لوله آب آور عمل نموده و آب مورد نياز لوله هاي لترال و در نهايت گسيلنده ها را تامين مي كند

نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:

آدرس ایمیل :    

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

اولين نفري باشيد كه نظر ميدهيد!