واحد آبیاری

واحد آبياري كوچك ترين محدوده از گستره يك شبكه آبياري تحت فشار است


واحد آبیاری


 در یک واحد آبیاری مساحت مشخصي تحت آبياري قرار ميگيرد. مدت زمان آبياري واحد آبياري، توسط شير كنترل واحد مديريت ميشود.
•    واحد آبياري در روشهاي باراني : مجموعه يك خط لوله لترال و آبپاش هاي نصب شده روي آن كوچكترين واحد آبياري را تشكيل مي دهد. به منظور كنترل و مديريت آبياري اراضي تحت پوشش هر واحد آبياري، در ا بتداي لوله لترال، شير فلكه و احياناً تجهيزات مورد نياز ديگر نصب ميشود.
•    واحد آبياري در روشهاي موضعي : مجموعه يك خط لوله مانيفولد و لترال های متصل به آن و گسيلنده هاي نصب شده روي لترالها، كوچكترين واحد آبياري را تشكيل مي دهد. به منظور كنترل و مديريت آبياري مساحت تحت پوشش هر واحد آبياري، در ابتداي لوله مانيفولد، شير فلكه و احياناً تجهيزات مورد نياز ديگر نصب ميشود.

نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:

آدرس ایمیل :    

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

اولين نفري باشيد كه نظر ميدهيد!