وسایل خروجی آب

واحد آبياري كوچك ترين محدوده از گستره يك شبكه آبياري تحت فشار است


به منظور توزیع یکنواخت آب در روشهاي آبياري باراني از انواع آبپاشها و در روشهاي آبياري موضعي از انواع گسيلنده ها استفاده مي شود . دبي خروجي از گسيلنده ها به مراتب كمتر از دبي خروجي آبپاشها ميباشد. و لذا روشهاي آبياري موضعي را خرد آبياري نيز ميگويند.

•    آبپاش: وسيله خروجي آب در روشهاي آبياري باراني است كه به عنوان آخرين بخش شبكه آبياري باراني،آب را در مساحت معيني در گستره شبكه آبياري توزيع مي كند. آبپاشهاي مورد استفاده در روش هاي باراني بسيار متنوع ميباشند.

•    گسيلنده: وسيله خروجي آب در روشهاي آبياري موضعي است كه به عنوان آخرين بخش شبكه آبياري موضعي، آب را در مساحت معيني در گستره شبكه آبياري توزيع مي كند. گسيلند ه هاي مورد استفاده در روش هاي موضعي بسيار متنوع هستند.

 

نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:

آدرس ایمیل :    

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

اولين نفري باشيد كه نظر ميدهيد!