دپارتمان اتوماسیون

مشاوره، طراحی، ساخت و نصب سیستم اتوماسیون در مزارع کشاورزی و گلخانه ها ، مراکز دامی


        به کارگیری روشهای کنترلی شبکه ها با هدف بهبود بهره برداری و افزایش بهره وری با توجه به محدودیت منابعی چون آب شیرین، زمین های کشاورزی و خاک های حاصلخیز امری ضروری است، این تکنولوژی ابتدا با بخشهای نظامی و پزشکی شروع شد و سرعت رشد این تکنولوژی، بهبود و توسعه آن امکان استفاده از آن را در بخشهای صنعت و کشاورزی را نیز فراهم نموده است.

        باتوجه به مزایای این سیستم در صرفه جویی در منابع، صاحبان صنعت و کشاورزی را بر آن داشته تا کنترل کارخانجات و مزارع خود را هوشمند نمایند.

        دپارتمان اتوماسیون هلدینگ تکنولوژی کشاورزی و بازرگانی فارس (Fachco) با کمک به دپارتمان های دیگر این هلدینگ و طراحی سیستم های مکانیزه گام اول را در استفاده از هوش مصنوعی در صنعت و کشاورزی برداشته و با تجهیز مزارع و گلخانه ها و سالن های مرغداری، دامداری و پرورش قارچ نقش مترجم زبان نباتات و حیوانات را با انسان ایفا می کند. 

       با ورود این تکنولوژی به عرصه صنعت و کشاورزی به راحتی نیازهای جامعه نباتی و حیوانی قابل فهم شده است. این دپارتمان با تجهیز و راه اندازی اتاق کنترل قادر خواهد بود دیتاهای حساس در مزارع، کارخانجات و ... را بصورت شبانه روزی در واحد کنترل و نتایج را جهت تجزیه و تحلیل بصورت نموداری و یا ... در اختیار صاحبان مزارع و کارخانجات و حتی در اختیار بخش دانشگاهی جهت انجام مطالعات بعدی قرار دهد.

        کارشناسان مجرب این دپارتمان تمام تلاش خود را جهت توسعه و بهبود فرآیند کشت بکار بسته و توانسته اند نیازهای این صنعت را به خوبی شناسایی و پاسخی مناسب برای آن داشته باشد.

برای مطالعه بیشتر مطالب ، پروژه ها ، عکس ها ، نشریه ها و مقالات میتوانید به بخش های دیگر سایت مراجعه فرمائید.

دپارتمان اتوماسیون

مشاوره ,طراحی سیستم اتوماسیون ,هوشمندسازی ,مکانیزه ,گلخانه هوشمند ,مزارع هوشمند ,کنترل دما گلخانه ,