آموزش آبیاری تحت فشار

شما در این قسمت می توانید به جزوات آموزشی و نمونه سوالات جهت آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی دسترسی داشته باشید


فیلم آموزشی                 
جزوات آموزشی نمونه سوالات آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
آبیاری تحت فشار   ( بارانی) آبیاری تحت فشار
آبان 1387
 

 شناخت و مدیریت آبیا ری تحت فشار

part1      part2    part3

خرداد 1388
 

 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار

part1      part2      part3

 دی 1388
   مدیریت و نگهداری سامانه ها و شبکه های آبیاری
 خرداد 1390
   آشنایی با سیستم های آبیاری تحت فشار
 نمونه سوال    نمونه سوال      نمونه سوال    نمونه سوال   
  ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار
 نمونه سوال    نمونه سوال      نمونه سوال    نمونه سوال   

آموزش آبیاری تحت فشار