آموزش واحد گلخانه

شما در این قسمت می توانید به جزوات آموزشی و نمونه سوالات جهت آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی دسترسی داشته باشید


فیلم های آموزشی جزوات آموزشی نمونه سوالات آزمون سازمان نظام مهندسی کشاورزی
ساخت گلخانه ارزان خانگي
 مدیریت تولید در گلخانه
مسئولین فنی گلخانه اردیبهشت 1396           پاسخنامه
 لزوم کود دهی
طرح احداث گلخانه های مدرن
 مسئولین فنی گلخانه مرداد 1396               پاسخنامه
بادمجان گلخانه ی
 اصول مدیریت گلخانه
  مسئولین فنی گلخانه اسفند 1396
 سازه گلخانه
   

آموزش واحد گلخانه